Schijndel

Schijndel heeft een rijk aanbod aan musea, culturele bezienswaardigheden en galerieën. Tijdens een wandeling door Schijndel ontdek je vele bezienswaardigheden. Breng bijvoorbeeld een bezoek aan de Glazen Boerderij, bewonder molen De Pegstukken of neem een kijkje in het Jan Heestershuis (ook het VVV-kantoor) en maak een fiets- of wandeltocht langs de uitgestrekte weilanden, poelen, bossen en populierweiden. Meer zin om de Brabantse gezelligheid te ervaren en te genieten van een lekker hapje en drankje? Breng een bezoek aan de gezellige cafés en restaurants in het dorp. Welkom in Schijndel!   

Natuurgebieden

Het Elderbroek
Het Elderbroek ligt in de gemeente Schijndel. De natuurbossen in het gebied hebben een volledige kruid- en struiklaag. De populierenteelt heeft de bosfauna en -flora door de eeuwen in stand gehouden. Karakteristieke en bijzondere planten- en diersoorten die er voorkomen zijn de slanke sleutelbloem, de eenbes, de bospaardenstaart en de gulden boterbloem. Het Elderbroek is het leefgebied van vogelsoorten als de houtsnip, de grote lijster, de fluiter en de tjiftjaf. Ook de havik is al een aantal jaren een vaste bewoner.

Smaldonk
Flora en fauna van Smaldonk komen sterk overeen met die van het noordelijker gelegen natuurreservaat. Het Wij­boschbroek (300 ha). Van hier ondernemen reeën voedseltochten richting Schijn­del. Dit is te zien aan de vele hoefafdrukken in de lemige bodem van het pad waarop u loopt. De zandpaden in Smaldonk voeren langs houtwallen met veel zangvogels. De nachtegaal, landelijk sterk achteruitgegaan, is hier nog opvallend vertegenwoordigd. In de bermen van de paden en het extensief beheerde cultuurland daarlangs, vinden patrijs en fazant voedsel en nestgelegenheid. Look zonder look, pinksterbloem en echte koekoeksbloem trekken dag­vlinders als oranjetip en landkaartje.

Wijboschbroek
Het Wijboschbroek is een natuurgebied van 150 hectare ten noorden van Schijndel. Het is een zogenoemde natte natuurparel dankzij de bodem. De leemhoudende, natte en voedselrijke bodem van het bos is uitermate geschikt voor unieke plantengroei. Nadat het gebied grotendeels was ontbost, werd het in de negentiende eeuw cultuurgrond met op de lagere, natte delen de beemden (hooilanden). In de twintigste eeuw werd het gehele gebied weer bos met voornamelijk populieren. De populierenteelt heeft de bosfauna en -flora door de eeuwen in stand gehouden en dat is duidelijk te merken. In het Wijboschbroek staat Schaapskooi Schijndel. Deze schaapskooi herbergt de schaapskudde van Stichting Oude Inheemse Rassen in het Schijndels Landschap.

De Geelders
Ten oosten van Boxtel (nabij Camperplaats) en ten noorden van Liempde liggen de Geelders. Het gebied bestaat uit hakhoutwallen, loofbos met dreven, populierenbosjes, heide, grasland en akkers. In het noordoosten van de Geelders stroomt de Beekse Waterloop die uitmondt in de Dommel. Tussen 1314 en 1802 hoorde de Geelders bij een groot gebied dat onverdeeld gebruikt werd door de boeren van Boxtel, Sint-Oedenrode, Schijndel en Sint-Michielsgestel: de Bodem van Elde of de Vier Gemalen. Tegenwoordig behoort leembos De Geelders tot de belangrijkste natte bosgebieden van Nederland. Door de kwijnende bomen zijn vele holten ontstaan die een schuil- of broedplaats bieden aan bosuilen of steenmarters. In de voorjaar zijn de met miljoenen bosanemonen bedekte bosbodems een lust voor het oog. De Geelders herbergt belangrijke populaties van de houtsnip en de wespendief. De Geelders ligt ten oosten van Boxtel.

Heempark De Blekert

Heempark De Blekert is een landschappentuin, met als hoofddoel het onder de aandacht brengen van het Schijndels landschap. Met het inrichten van natuurvriendelijke landschapselementen werk je automatisch ook aan een belangrijk nevendoel, nl. het creëren van een reservaatsfunctie voor planten en dieren. In De Blekert komen planten en dieren voor, die je zelden aantreft in het buitengebied. Dat heeft te maken met de ideale omstandigheden, die wij als beheerder kunnen bepalen. Wij zetten de kaders zo goed mogelijk uit, en moeder natuur vult de rest in. Zo is en blijft heemtuinieren spannend, en kijk je elk jaar weer uit naar het komende groeiseizoen!

Evenementen

Schijndel heeft een groot aantal jaarlijks terugkerende evenementen. Voor liefhebbers van muziek, sport, kunst en cultuur, voor jong en oud.

Bekijk de evenementenkalender van Schijndel.